Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o Riverview

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat inwestycji oraz specjalne powiadomienia z zaproszeniami na wydarzenia organizowane lub sponsorowane przez VASTINT POLAND Sp. z o.o. potwierdź swoją wolę poprzez wyrażenie poniższych zgód. Dziękujemy.

Newsletter

Zaznacz właściwe pole:

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vastint Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury 18A;
 2. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: info.poland@vastint.eu oraz numerem telefonu: +48 22 820 91 51;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celach związanych z informowaniem o sprzedaży mieszkań w ramach inwestycji Riverview celach związanych z informowaniem o sprzedaży mieszkań w ramach inwestycji Riverview, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celach archiwizacji otrzymanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO;
  • w celu wysyłania wiadomości elektronicznych zawierających informacje marketingowe dotyczące inwestycji Riverview na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust 1 pkt a) RODO;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, a uczestniczące w wykonywaniu przez nas określonych czynności:
   • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
   • podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, marketingowe, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

   przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

  • podmioty z grupy kapitałowej INTEROGO HOLDING AG;
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania sprzedaży przez VASTINT POLAND sp. z o.o. lokali projektu Riverview., a w każdym przypadku do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info.poland@vastint.eu;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie oraz do otrzymywania newslettera, zaproszeń bądź innych informacji związanych z marketingiem bezpośrednim Administratora;
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach obejmujących wykorzystanie danych pozostawionych w formularzach kontaktowych oraz informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej (identyfikacji zainteresowań konkretnymi lokalami, treściami i sposobem korzystania ze strony internetowej). Konsekwencją takiego przetwarzania będzie tworzenie personalizowanej komunikacji marketingowej (wyświetlanie personalizowanych komunikatów) oraz przekazywanie danych do działu sprzedaży VASTINT POLAND Sp. z o.o.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do identyfikacji zainteresowań konkretnymi lokalami, treściami i sposobem korzystania ze strony internetowej.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów tworzenia personalizowanej komunikacji marketingowej odbywa się na podstawie udzielonej przez Pani/Pana zgody.

Sprzedaż mieszkań rozpocznie się jesienią 2019 r. po zakończeniu budowy osiedla.

Dane kontaktowe

Vastint Poland Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa

Dział Sprzedaży
Daniel Kwidzinski
Sales Manager
tel. 58 732 77 11