Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy

Biuro sprzedaży
ul. Angielska Grobla 30/60
80-756 Gdańsk

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek: 9.00-17.00
Możliwość indywidualnego spotkania po uprzednim umówieniu się.

tel. 797 808 331

tel. 797 808 332

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat naszych inwestycji oraz specjalne powiadomienia z zaproszeniami na wydarzenia organizowane lub sponsorowane przez VASTINT POLAND Sp. z o.o. potwierdź swoją wolę poprzez wyrażenie poniższych zgód. Dziękujemy.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:


  Klauzula informacyjna RODO:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vastint Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury 16B;
  2. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: info.poland@vastint.eu oraz numerem telefonu: +48 22 820 91 51;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
   cel przetwarzaniapodstawa prawna przetwarzania
   odpowiedź na zapytanie klienta
   udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, e-mail, telefon i w kontakcie bezpośrednim z klientemczynności niezbędne w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   marketing
   przekazywanie informacji marketingowych, promocyjnych i ofert dotyczących inwestycji w formie mailowej i telefonicznejzgoda klienta
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   newsletterzgoda klienta
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   marketing bezpośredni własnych produktówprawnie uzasadniony interes
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   analiza aktywności, które pozwoli na prezentowanie spersonalizowanych treścizgoda klienta
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   realizacja umowy
   wykonanie zawartej z nami umowyniezbędność do wykonania umowy
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   ogólne
   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniamiprawnie uzasadniony interes
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorzew celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   przechowywanie dokumentacji księgowejnasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego
   (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej)
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, a uczestniczące w wykonywaniu przez nas określonych czynności:
    • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
    • podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, marketingowe, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

    przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

   • podmioty z grupy kapitałowej INTEROGO HOLDING AG;
   • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
   • w związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do czasu, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, najpóźniej do momentu zakończenia sprzedaży mieszkań,
   • w związku z zawartą umową w celu jej realizacji i dochodzenia roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego,
   • w celu prowadzenia marketingu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na wysyłanie newslettera oraz na przetwarzanie danych oraz analizy aktywności, która pozwoli na prezentowanie spersonalizowanych treści do czasu cofnięcia zgody, najpóźniej do momentu zakończenia sprzedaży mieszkań,
   • w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej),
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info.poland@vastint.eu;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem umowy, udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie oraz do otrzymywania newslettera, zaproszeń bądź innych informacji związanych z marketingiem bezpośrednim Administratora;
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach obejmujących wykorzystanie danych pozostawionych w formularzach kontaktowych oraz informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej (identyfikacji zainteresowań konkretnymi lokalami, treściami i sposobem korzystania ze strony internetowej). Konsekwencją takiego przetwarzania będzie tworzenie personalizowanej komunikacji marketingowej (wyświetlanie personalizowanych komunikatów) oraz przekazywanie danych do działu sprzedaży VASTINT POLAND Sp. z o.o.
  11. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do identyfikacji zainteresowań konkretnymi lokalami, treściami i sposobem korzystania ze strony internetowej.
   Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów tworzenia personalizowanej komunikacji marketingowej odbywa się na podstawie udzielonej przez Pani/Pana zgody.